วิธีการสั่งซื้อบัตรเติมเงิน


1. คลิกเลือกสินค้า ตรวจสอบเบอร์ Wallet และจำนวนเงินที่ต้องโอน

2. เข้าแอปพลิเคชัน Truewallet และโอนเงินตามจำนวนยอดที่ระบุภายในเว็บ

3. รอรับ SMS ทันทีภายใน 5 นาที

กรณี SMS ไม่เข้าสามารถกดเมนูแจ้งโอนเงินและกรอกข้อมูลแทนได้

วีดีโอขั้นตอนการสั่งซื้อ E-cardsell